Käänteisosmoosi­laitteisto kontissa

Toteutimme käänteisosmoosilaitteiston esi- ja jälkikäsittelyineen standardikokoiseen siirrettävään konttiin.

Vuosi 2021