Water4You valmistaa kotitalouksien kaivovesisuodattimet itse.

Oikea suodatin valitaan aina vesianalyysin tulosten ja talouden vedenkäyttötarpeen mukaan. Suodattimen kokoon vaikuttaa vedessä olevien epäpuhtauksien määrän ja laadun lisäksi myös puhdistettavan veden määrä.

Koska jokainen kaivovesi on erilainen, oikeaa vedensuodatinta ei voida määritellä ilman vesianalyysin tekemistä.

Yleisimmät kaivoveden ongelmat ovat veden sisältämä rauta, mangaani, humus, suola ja bakteerit. Joillakin alueilla vedessä voi esiintyä myös radioaktiivisia aineita kuten radon ja uraani tai puolimetalleja, kuten arseeni. Lisäksi vedessä mahdollisesti oleva rikkivety saa veden haisemaan epämiellyttävältä ja väärä pH-arvo saattaa jopa vaurioittaa  kodinkoneita.

Osa veden sisältämistä epäpuhtauksista saattaa suurina pitoisuuksina muodostaa terveyshaitan. Jotkut taas puolestaan ovat enemmänkin kosmeettisia ongelmia, kuten  vaikkapa kylpyhuoneen kalusteiden ja seinien värjäytyminen veden rautapitoisuuden vuoksi.

Kaivovedensuodattimilla vedestä voidaan poistaa käytännössä kaikki sen sisältämät epäpuhtaudet. Joissakin tapauksissa voidaan veden täydelliseen puhdistamiseen tarvita useamman erilaisen suodattimen yhdistelmää.

Veden puhdistaminen suodattamalla on täysin kemikaalivapaata. Puhdistaminen perustuu erilaisten suodatusmassojen suodatuskykyyn.

Vedensuodattimet vaativat suhteellisen vähän huoltoa ja ylläpitoa. Vedenpehmentimen suodatusmassan viikottainen ajastettu elvyttäminen suolalla pitää suodatustuloksen hyvänä ja suodatusmassa pysyy käyttökelpoisena useita vuosia.

Suodatusmassan vaihtoväli määräytyy käytetyn massan tyypin, veden sisältämien epäpuhtauksien määrän ja veden käytön mukaan.

Koska oikea vedensuodatin valitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan, verkkokaupastamme on suoraan hankittavana vain tiettyjä vakiotuotteita, kuten Aqua Hapetin. Tutustu eri suodattimiin tarkemmin alla olevista tuotekorteista ja ota meihin yhteyttä käyttötarpeesi kartoittaimiseksi.


Tuotteet