Käänteisosmoosilla tarkoitetaan prosessia, jossa vesi pakotetaan suuren paineen avulla puoliläpäisevän kalvon läpi. Tämän kalvon läpi pääsee vain vesimolekyyli ja veteen liuenneet epäpuhtaudet huuhdotaan viemäriin, jolloin tuloksena on puhtainta mahdollista vettä. Orgaanisten aineiden lisäksi käänteisosmoositekniikalla vedestä saadaan poistettua myös bakteerit sekä mahdolliset epäorgaaniset aineet, kuten lääkejäämät ja mikromuovi.

Koska käänteisosmoosi poistaa vedestä myös suolan, sen avulla voidaan tehdä merivedestä makeaa vettä. Tämä kuitenkin riippuu käytettävän laitteen tekniikasta eli kaikki käänteisosmoosilaitteet eivät sellaisenaan sovi merivesikäyttöön.

Käänteisosmoosilaite eli RO-laite on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tarvittavan makean veden tuottamiseen merivedestä. Laitteiston koko on lähes täysin räätälöitävissä. Pienimmät tiskikaappiin sijoitettavat laitteet puhdistavat vain ruoka- ja juomaveden, mutta laitteiston kokoa ja käänteisosmoosikalvojen määrää kasvattamalla puhtaan veden tuottamiskapasiteetti saadaan sovitettua samalla perustekniikalla vaikkapa pienen saaristomökin tai  suuren teollisuuslaitokseen tarpeisiin.

Käänteisosmoosilaite vaatii myös esisuodatuksen. Tällä estetään esimerkiksi kalvojen tukkeutuminen veden suuren rautapitoisuuden vuoksi tai jopa niiden vaurioituminen siinä tapauksessa, jos vedessä on suurikokoisia partikkeleita.

Aqua RO-4000 -sarjan käänteisosmoosilaitteet soveltuvat koko kiinteistön veden puhdistamiseen. Skaalautuvuutensa ansiosta laitteet voidaan räätälöidä myös teollisuuden käyttöön.

Aqua RO-4000 on varustettu korkeapainepumpulla ja käänteisosmoosikalvojen lukumäärä (1-6) määritellään kohteen vaatimusten mukaan. Laite on suuniteltu mahdollisimman vähän tilaa vieväksi, mutta asennuspaikkaa valitessa tulee kuitenkin huomioida myös varastosäiliön ja  esi- ja jälkikäsittelylaitteiden vaatima tila.

Laitteisto on suunniteltu ja rakennettu täysin automaattiseksi. Käsitellyn veden tuotto on 400-2300 litraa tunnissa mallista riippuen. Myös raakaveden laatu, paine ja lämpötila vaikuttavat tuottoon. Lisävarusteena laitteeseen on saatavana myös hälytysjärjestelmä, jolloin mahdollisista vikatilateista ilmoitetaan tekstiviestillä. Laitteiston kehittynyt ohjauslogiikka on ohjelmoitu Suomessa.

Kaikki Water4Youn käänteisosmoosilaitteet on rakennettu pitkälle standardoimalla, koska tällä tavoin laitteiden hinnat saadaan pysymään edullisina. Aqua RO-laitteisiin pystytään
niiden rakennusvaiheessa tekemään helposti asiakkaan haluamat muutokset ilman suurta vaikutusta toimitusaikatauluun. Myös veden esikäsittelyjärjestelmä ja mahdollinen jälkikäsittelylaitteisto räätälöidään aina kohteen mukaan.

Käänteisosmoosilaitteisto voidaan rakentaa myös standardiin kontiin, jolloin käytössä on siirrettävä merivesilaitos.

Water4Youn toimintaperiaatteena on asiakaslähtöisyys, joustavuus ja muokattavuus. Tällä tavoin asiakkaamme voivat olla varmoja, että saavat juuri tarpeisiinsa ja käyttökohteeseensa sopivan käänteisosmoosilaitteen.


Tuotteet