Käänteisosmoosilaite Aqua RO-4000

Kehittyneellä ohjausyksiköllä varustetetut Aqua RO-4000 -sarjan laitteet skaalautuvat kesämökistä teollisuuteen.

Käänteisosmoositekniikka puhdistaa vedestä lähes kaikki epäpuhtaudet, myös suolan, jolloin merivedestä on mahdollista tehdä makeaa vettä.  Aqua RO-4000 -sarjan käänteisosmoosilaitteet ovat ihanteellisia muun muassa teollisuuden ja puutarhojen käyttöön sekä myös silloin, kun koko asuinkiinteistön vesi halutaan puhdistaa. Laiteet on varustettu korkeapainepumpulla, joka pakottaa raakaveden suurella paineella käänteisosmoosikalvojen läpi. Kalvot erottelevat suolat vedestä. Kalvojen lukumäärä määritellään kohteen vaatimusten mukaan.

Aqua RO-4000 on suuniteltu mahdollisimman vähän tilaa vieväksi. Asennuspaikkaa valitessa tulee kuitenkin huomioida myös varastosäiliön ja mahdollisten esi- ja jälkikäsittelylaitteiden vaatima tila. Laitteisto on suunniteltu ja rakennettu täysin automaattiseksi. Puhdistettu vesi eli permeaatti johdetaan varastosäiliöön ja jätevesi eli konsentraatti viemäriin. Varastosäiliön veden määrää kontrolloidaan pintakytkimellä. Kun varastosäiliön pinta laskee kulutuksen seurauksena, alkaa käänteisosmoosilaite tuottamaan vettä. Laite säädetään aina tulevan veden laadun mukaan.

Normaaleissa olosuhteissa käänteisosmoosikalvojen käyttöikä on pitkä. Epäpuhtaudet kuitenkin saostuvat jonkin verran, vaikka raakaveden laatu olisi hyvä. Tästä syystä johtuen puhtaan veden tuottokapasiteetti laskee vähitellen. Mikäli raakaveden laatu on huono, kalvot likaantuvat nopeammin. Kalvot tulee puhdistaa, kun kapasiteetti on laskenut 10 % alkuperäisestä. Säännöllinen kalvojen puhdistus mahdollistaa alkuperäisen tuotantokapasiteetin ylläpitämisen. Tuotantokapasiteetti on suoraan riippuvainen raakaveden paineesta ja veden lämpötilasta. Alhainen paine ja lämpötila laskevat kapasiteettia ja päinvastoin.

RO-4000 -sarjan laitteissa on 1-6 käänteisosmoosikalvoa ja käsitellyn veden tuotto on 400-2300 litraa tunnissa mallista eli käytännössä kalvojen määrästä riippuen. Suolanpoistoprosentti on 98%. Laitteeseen on optiona saatavana GSM-hälytys, jolloin mahdollisista virhetilanteista, kuten tulopaineen laskemisesta, saadaan ilmoitus tekstiviestitse. Laitteen koteloimaton rakenne mahdollistaa helpon huollon.

Soita 020 741 2010 ja räätälöimme juuri sinulle sopivan Aqua RO-4000 -laitteiston.